Smart Architecture tổ chức nghỉ dưỡng tại Resort Ba Thật – Hàm Tân, Bình Thuận

Sau những ngày dài làm việc, Smart Architecture đã tổ chức 2 ngày nghỉ dưỡng cho các anh em nhân viên cùng người thân trong gia đình tại Hàm Tân – Bình Thuận.

 

Resort Ba Thật

Smart Architecture luôn đặt quyền lợi của các nhân viên lên hàng đầu, tạo điều kiện cho mọi người để phát huy năng lực của bản thân, từ đó mọi người sẽ trở nên một tập đoàn kết để cùng phát triển và vương đến thành công.

Hãy chia sẻ những suy nghĩ của bạn

Chưa có bình luận nào

Để lại bình luận: